Regulamin

REGULAMIN DOMKÓW „STOKROTKA”

 1. Domek wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
 3. Do korzystania z domków uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane u pracownika ośrodka. Najmujący domek nie może przekazywać go innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę.
 4. Należności związane z wynajęciem domku należy uiścić w pierwszym dniu pobytu.
 5. Wcześniejsza rezygnacja z pobytu, już istniejącego, z przyczyn niezależnych od ośrodka „Stokrotka” (problemy rodzinne, pogoda itp.) nie skutkuje zwrotem poniesionych opłat przez Najemcę.
 6. Chęć przyjazdu ze zwierzętami należy zgłosić przy rezerwacji pobytu.
 7. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (także na tarasie i balkonach).
 8. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w domkach i ich otoczeniu otwartego ognia. A w domkach ponadto: żelazek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domków. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 9. Mieszkańcy domków zobowiązani są w szczególności do:
  a. utrzymywania we własnym zakresie porządku i czystości w pomieszczeniach domku i na tarasie;
  b. korzystania z urządzeń „Stokrotki” w sposób nie powodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu;
 10. Z placu zabaw na terenie ośrodka korzystać mogą dzieci w wieku do 13 lat pod nadzorem dorosłego opiekuna.
 11. W przypadku stwierdzenia różnic spisu wyposażenia domku ze stanem faktycznym lub uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić pracownikowi bezpośrednio przy zasiedlaniu domku. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.
 12. Gość powinien zawiadomić pracownika domków o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 13. Najmujący domek ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń domku powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 14. Po upływie terminu pobytu Najmujący domek ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru domku przez pracownika „Stokrotki”. Jesli Najmujący chce opuścić domek przed upływem terminu pobytu, musi o ty poinformować przcownika ośrodka oraz zdać klucze.
 15. Nie bierzemy odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w domku lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością Najemców. Za wszystkie osobiste przedmioty znajdujące się w domku odpowiedzialność ponosi wyłącznie Najmujący domek.
 16. KOMINEK - pierwsze odpalenia kominka odbywa się zawsze przy udziale pracownika domków, który udziela stosownego instruktarzu. Każde kolejne odpalenie odbywa się samodzielnie lecz Najmujący ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczne utrzymanie ognia w palenisku oraz zachowanie bezpieczeństwa i ostrożności wobec użytkowników - szczególnie zwracamy uwagę na dzieci.
 17. Gdy używasz grilla pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa- bezwzględny zakaz używania własnych grilli. Na terenie domków są przygotowane grille dla gości.
 18. Śmieci i inne odpady należy składować w pojemnikach znajdujących się na zewnątrz zgodnie z zachowaną segregacją.
 19. Wpłacony przy rezerwacji zadatek jest bezzwrotny.
 20. W przypadku nie przestrzegania regulaminu Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu poniesionych kosztów przez Najemcę.
 21. Wpłata zadatku oraz zameldowanie się w domku „Stokrotka” jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.